Kopaonik, Čajetinska česma

Šifra oglasa Površina Struktura Agent
1936
245 m²
MAGNAT
opis nekretnine

Kopaonik (poznat i kao Srebrna planina) je najveći planinski masiv u južnoj Srbiji koji se pruža od severozapada ka jugoistoku dužinom od oko 75 km, dosežući u srednjem delu širinu od oko 40 km.

Jedan njegov deo je zaštićena zona pod imenom nacionalni park Kopaonik u okviru koga postoji veći broj zaštićenih prirodnih celina, a na njemu se nalazi i najveći skijaški centar u Srbiji.

U prilici smo da Vam ponudimo atraktivnu investicionu priliku na odličnoj lokaciji kod Čajetinske česme.

Katastarska parcela po planskom osnovu zadovoljava pozitivne urbanističke uslove na osnovu izmene i dopune plana generalne regulacije “Turiskičko naselje Lisina – Čajetina – Treska”, i nalazi se u Bloku u kome je Zona Apartmana definisana kao pretežna namena, a moguća je i izgradnja kompatibilne namene kao što su vikend kuće, ugostiteljski objekti za smeštaj, ishranu i piće (apart hotel, turističko naselje, restorani i sl.), objekti trgovine, poslovanja, sportska igrališta i dvorane.

Ostali parametri po planu:

1. Moguće je graditi više objekata na parceli.

2. Maksimalni indeks zauzetosti KP za izgradnju objekata je 40%.

3. Maksimalna dozvoljena spratnost objekta: P+2+Pk.

Za Investitore koje svojim bonitetom i referencama mogu da dokažu da su pouzdan partner, suinvestiranje, odnosno zajednička gradnja može da bude razmotrena kao poslovni model.

Za dodatna pitanja i informacije stojimo Vam na raspolaganju.

lokacija
podeli sa prijateljima
Šifra oglasa:1936