Претрага
Close this search box.

Politika privatnosti

Privredno društvo MAGNAT Real Estate Investments doo primenjuje zaštitu podataka o ličnosti, politiku privatnosti i upotrebe kolačića u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. gl. RS” broj 87/2018), a po ugledu na Opštu uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), kao i u skladu sa drugim relevantnim zakonima RS.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu izjavu kako biste razumeli kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke. Detaljno ćemo objasniti kako štitimo Vašu privatnost, kako možete da proverite i prilagodite Vaše podatke u bilo kom trenutku, i kako se vrši nadzor nad strogom primenom ove politike.

Ova Politika privatnosti odnosi se na sajt u vlasništvu MAGNAT Real Estate Investments www.magnat.co.rs i na druge stranice i digitalne platforme koje uređuje Privredno društvo MAGNAT Real Estate Investments doo.

 

UVOD

MAGNAT Real Estate Investments doo upravlja sajtom, uključujući u to i sve podatke i materijale koje on sadrži.

 

PODACI O LIČNOSTI I SVRHA OBRADE

MAGNAT Real Estate Investments doo Beograd obrađuje lične podatke samo onih nosilaca podataka sa kojima stupa u kontakt u cilju pružanja usluga i obavljanja svog poslovanja.

Vrsta podataka o ličnosti zavisi od konkretne usluge i namene, koje uključuju, ali nisu ograničena na podatke poput ličnih podataka korisnika (kontakt telefona, adrese, podataka iz lične karte i sl.), podataka o interesovanju korisnika (u vezi usluga, nepokretnosti i sl.), IP adrese, kao i drugih podataka u skladu sa zakonodavnim okvirom RS, samo kada je to neophodno radi ispunjavanja legitimnih interesa svrsishodne komunikacije i pružanja usluga korisnicima.

 

ROK ČUVANA

Obrada podataka vrši se u skladu sa načelom ograničenja čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu u kome je radi ispunjenja konkretne svrhe obrade potrebno da lica na koja se podaci odnose mogu biti identifikovana. Izuzetno, podaci se čuvaju i nakon toga u rokovima predviđenim drugim zakonima, poput Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

 

KORISNIČKA PRAVA

Korisnici koji su svoje lične podatke ostavili na našem sajtu, u svakom trenutku mogu se povodom istih obratiti ovlašćenom licu za zaštitu podataka o ličnosti, te zahtevati izmenu, brisanje ili drugačiju upotrebu svojih podataka. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nam se obratite koristeći kontakt podatke:

Branislav Petrović

office@magnat.co.rs

+381 (0)64 4099333

MAGNAT Real Estate Investments doo

Francuska 5, Beograd

 

MAGNAT Real Estate Investments doo posvećeno štiti privatnost svih.

Preuzmi dokument u PDF formatu