Претрага
Close this search box.
Sektor za odnose sa stanovništvom
Naš sektor za odnose sa stanovništvom je specijalizovan da brzo prepozna potrebe svojih klijenata.

Sektor za odnose sa stanovništvom

Nastojimo da našim sugrađanima ponudimo novi koncept urbanog stanovanja. Kombinujući iskustvo i našu poziciju na tržištu sa inovativnim pristupom projektovanju i planiranju, u prilici smo da obezbedimo najbolji dogovor između vlasnika građevinskih parcela i institucionalnih investitora.

Usluge obuvataju:

Golden 22 - Magnat Real Estate Investments

Optimizacija postojećih nepokretnosti

Na osnovu naših profesionalnih analiza i istraživanja tržišta koje samostalno sprovodimo, u prilici smo da ponudimo nezavisne i cenjene savete u vezi sa ulaganjem kapitala u nepokretnosti. Za one klijente koji već u svom vlasništnu poseduju nekoliko nepokretnosti koje donose prinos od rente. Spremni smo da izradimo Studiju finansijske opravdanosti reorganizacije postojećeg kapitala, kako bi optimizovali lični profit vlasnika. Primera radi, pokazalo se da su garaže i garažna mesta, nepokretnosti koje zahtevaju minimalno ulaganje i održavanje, a razmerno donese veći profit nego što to u proseku čine stambene nepokretnosti. Mi ćemo se postarati da se u vašem portfoliju nađe odgovarajuća nepokretnost koja će Vam obezbeditit sigurna i stabilna primanja.

Podizanje vrednosti nepokretnosti kroz izgradnju

Naš grad se ubrzano menja. Na mestima gde su do skoro bile livade ili porodične kuće, niču višespratnice. To je normalan proces urbanizacije koji podiže opšte blagostanje svih građana jednog grada, pod uslovom da se vrši u skladu sa pravilima struke i da počiva na poverenju strana koje učestvuju u poslu.

Osnov naše odlične saradnje jeste precizan dogovor koji uvažava vlasnike nepokretnosti. Ukoliko postoje urbanististički uslovi koji bi dozvolili podizanje vrednosti nepokretnosti kroz izgradnju, mi ćemo se postarati da dobije svoj maksimum.

Uređivanje imovinsko-pravnih odnosa

Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu za izgradnju i stvaranje urbanističko-administrativnih pretpostavki za izgradnju objekata, predstavljaju jedno od najznačajnijih i istovremeno najkompleksnijih pitanja za građane i investitore koji ulažu finansijska sredstva na teritoriji Republike Srbije.

Razlozi za ovo su brojni, među kojima su: postojanje specifičnog prava korišćenja na građevinskom zemljištu uz upis prava svojine u korist Republike Srbije ili jedinice lokalne samouprave; nepreciznost katastarskih podataka u odnosu na identifikaciju zemljišta i objekata, namenu zemljišta, identitet upisanog titulara i vrstu prava na nepokretnostima; nekonzistentno uređen postupak konverzije prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu, koji je u poslednjoj deceniji dramatično smanjio obim investicija u Srbiji u odnosu na prethodni period; kompleksnost procedure, sporost i netransparentno postupanje nadležnih organa u postupku zoniranja i izdavanja urbanističkih i građevinskih saglasnosti i dozvola. Ipak, uprkos brojnim sistemskim problemima, investitori su zainteresovani za izgradnju u Republici Srbiji, u čemu im je neophodna visoko kvalitetna pravna podrška u svim fazama postupka, kako bi svi projektni zadaci bili blagovremeno okončani po planiranim fazama, što je od krucijalnog značaja u građevinskom sektoru.-

Stambene usluge

Mi smo posvećeni stvaranju dugoročnog odnosa sa našim klijentima. Klijentima – vlasnicima zemljišta na atraktivnim lokacijama koji se odluče za saradnju sa nama u vidu zajedničkog ulaganja u nepokretnosti, spremni smo da ponudimo odgovarajući smeštaj na adekvatnoj lokaciji za vreme trajanja investicionog poduhvata.

Udoban život je preduslov i mentalnog i fizičkog zdravlja, zbog toga nam je zadovoljstvo naših klijenata posebno važno.

Upravljanje zakupom

Određeni broj ljudi sa preduzetničkim duhom je prepoznao profitabilnost ulaganja u tkz. nepokretnosti – stan. To su mali, tematski dekorisani, ušuškani stanovi na fantastičnim lokacijama u centru gradu, sa lepim pogledom i neophodnim pratećim sadržajima. Međutim, ove nepokretnosti zahtevaju konstantno održavanje, čišćenje i zatvaranje transakcija sa zakupcima. Tu smo da ovaj proces olakšamo i unapredimo.

Odžavanje nepokretnosti

Održavanje objekata (Facility Management) je koncept upravljanja izgrađenim okruženjem, sa ciljem da se obezbedi nesmetano funkcionisanje i visok nivo sigurnosti u objektu.

Usluge održavanja objektaka obuhvataju:

Tehničko održavanje: staranje o besprekornom održavanju sistema nepohodnih za normalno funkcionisanje objekata; bezbedan i pouzdan računarski sistem upravljanja podacima; uređenje zelenih površina na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu objekta; usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije; upravljanja energijom i održivosti upravljanje sistemima za grejanje i hlađenje; održavanje liftova, eskalatora, električne i vodovodne instalacije; popravke i hitne intervencije; redovne kontrole i inspekcije.

Usluge održavanja higijene i čišćenja: servisiranje stambenih i poslovnih objekata i unutrašnje i spoljašnje čišćenje; održavanje bazena i spa centara; održavanje prilaza prohodnim u zimskoj sezoni; održavanje kanalizacionih veza; upravljanje otpadom.

Fizičko obezbeđenje: usluge video nadzora, alarma, recepcije i kućepazitelja.

Zaštita od požara: ažurno i stručno održavanje sistema za protivpožarnu zaštitu i evakuaciju od neželjenih slučaja

Profesionalno upravljanje stambenim zgradama i poslovnim objektima je bazirana na individualnim zahtevima klijenata. Koristeći inovativna rešenja i veštine u upravljanju i održavanju nepokretnosti nastojimo da, kroz uvođenje novih usluga i standarda, neprekidno radimo na unapređenju kvalitata urbanog načina života naših sugrađana.

Istraživanje tržišta nepokretnosti

Svako istraživanje tržišta za nas predstavlja vrednost. Na podlozi tih činjenica mi smo u mogućnosti da damo prave savete. U kombinaciji sa znanjem o pravnim formama i finansijskim konstrukcijama, lokalna prisutnost na terenu čini naša istraživanja neophodnim za donošenje pravilnih odluka u oblasti ulaganja kapitala u nepokretnosti.

Procena vrednosti nepokretnosti

Da bi se pravilno procenila vrednost nepokretnosti neophodno razumevanje čitavog spektra ekonomskih i urbanističkih okolnosti. Procenu vrednosti vrše ovlašćeni i licencirani procenitelji koji garantuju objektivnost procene.

Zahvaljujući tome što savetuje i prodavce i kupace, MAGNAT Real Estate Investments poseduje širuku perspektivu tržišta nepokretnostiu u Srbiji zbog čega možemo ponuditi najbolje moguće rešenje i vlasnicima nepokretnosti i investitorima koji su zainteresovani za imovinsko ulaganje.

Kada se to udruži sa neprekidnim i dubinskim istraživanjem tržišta, mi predviđamo svetske trendove i uspešno upravljamo kapitalom, zbog čega su naši Real Estate konsultanti zadobili poverenje hiljada naših sugrađana i uselili stotine beogradskih porodica u svoje nove domove.