Претрага
Close this search box.
Sektor za odnose sa investitorima
Integrisana usluga u oblasti razvoja nepokretnosti.

Sektor za odnose sa investitorima

Nastojimo da investitorima ponudimo integrisanu uslugu u oblasti razvoja nepokretnosti. Kombinujući iskustvo i našu poziciju na tržištu sa inovativnim pristupom marketingu i prodaji, u prilici smo da ponudimo široku lepezu usluga.

Usluge obuvataju:

Ulaganje u nepokretnosti

Odavno je postalo jasno da je ulaganje u nepokretnosti jedna od najisplativijih odluka i jedan od najboljih načina da investirate Vaš novac, a da iz toga na duže staze imate određenu dobit. Sva lepota ovog ulaganja jeste što vrednost nepokretnosti uvek raste na dugi rok, a pri tom pruža mogućnost redovnog ubiranja prihoda od rente. Kupovina nepokretnosti donosi i uživanje karakteristično za biranje novog doma ili prostora za novi poslovni poduhvat. Kupci u svojim vizijama mogu „oživeti“ građevinske konstrukcije i učiniti ih jedinstvenim. U zavisnosti od toga kako postavite svoj cilj, dobijate upravo ono što poželite – siguran dom i životni prostor za nove uspomene, ili stabilan prihod od rente koji će učiniti izvesnijim godine koje dolaze.

Nije bez razloga to što investicije u nepokretnosti po rečima mnogih predstavljaju „sigurnu dobit“. Život u ubrzanom vremenu čini da se okolnosti na tržištu neprestano menjaju, ali ljudima iskonska potreba za stanovanjem i životnim prostorom ostaje. Osim toga, bez obzira na trendove u građevinskoj industriji, sigurno je da ćete pri izboru nepokretnosti birati najkvalitetnije materijale, najbolje povezanu lokaciju, sigurno parking mesto i deo grada koji ispunjava sve Vaše potrebe.

Brendiranje nepokretnosti

Brendiranje (eng. branding) je marketinška praksa tokom koje kompanija stvara ime, simbol ili dizajn koji se lako mogu prepoznati kao pripadnost kompaniji.

Ovo pomaže da se Vaš proizvod identifikuje i razlikuje od drugih proizvoda.

Brendiranje je važno jer ne samo da ostavlja nezaboravan utisak na kupce, već omogućava Vašim klijentima da znaju šta mogu da očekuju od Vašeg projekta.

Kada je u pitanju brendiranje, to je pedantan proces stvaranja identiteta iz temelja koji razlikuje Vaš brend od ostatka konkurentnih brendova na tržištu.

Brend se pozicionira u snažnom pismenom narativu i manifestuje se u vidu vizualnog identiteta, koji najčešće uključuje ime, logo, slogan, veb sajt kao i marketinšku propagandu.

Brendiranje može da promeni način na koji ljudi percipiraju Vaš projekat, može da pokrene novi posao i poveća svest o brendu.

Snažno brendiranje generalno znači da postoji pozitivan utisak o kompaniji među kupcima, i oni će verovatno poslovati sa Vama zbog poznavanja i pretpostavljene pouzdanosti korišćenja imena kojem mogu verovati.

Jednom kada je brend dobro uspostavljen, usmena preporuka će biti najbolja i najefikasnija tehnika oglašavanja projekata.

Marketing nepokretnosti

Marketing na tržištu nepokretnosti je od velikog značaja za poslovanje u ovoj oblasti, pa se upravo zbog toga posebna pažnja posvećena marketing planu. 

Kreiranje marketing plana se pre svega odnose na istraživanje tržišta, određivanje ciljnih tržišta, analiziranje konkurencije i odabir optimalne kombinacije marketing miksa. Koncept marketinškog miksa u prometu nepokretnosti se ogleda kroz – definisanje novog građevinskog projekta i njegovih karakteristika, određivanje njegove realne cene, distribuciju projekta do klijenata i njegovu promociju  kroz digitalne markentiške kanale.

Danas možete imati najbolji i najkvalitetniji proizvod na svetu, ali ako on nije prošao kroz sve faze marketing miksa i nije došao do svojih potencijalnih korisnika, svaka ekonomska dobit će biti posledica slučajnosti i sreće, a ne pažljivo planiranih marketinških aktivnosti. Zbog toga, mnogo energije ulažemo u podizanje svesti potencijalnih kupaca o postojanju Vašeg novog građevinskog projekta.

Prilagođena prodaja nepokretnosti

Kod prodaje novoizgrađenih nepokretnosti vodimo se činjenicom da prodajemo jedinstvene projekte. Takav pristup  zavređuje više markentiškog ulaganja i personalnog angažovanja.

Naše projekte promovišemo kod svih eminentnih oglašivača, odnosno na zvaničnom veb sajtu kompanije. Svim potencijalnim kupcima na raspolaganju je uvid u projektnu i tehničku dokumentaciju projekta, katalog sa svim tipovima stanova, statički i dinamički renderi enterijera i eksterijera, video prezentacije, što doprinosi boljem kvalitetu odnosa koji se stvara između posrednika i kupca. Takođe, povećava se i stepen poverenja što obično vodi ka drugoj kupovini.

Kreiramo PR tekstove i objave u najčitanijim magazinima i novinama. Za tu priliku dizajniramo i postavljamo bilborde i postere na gradilišta, odnosno na svim prodajnim mestima kompanije gde se prodaja realizuje. 

Prodaju radimo isključivo u poslovnom prostoru u Beogradu, ul. Francuska br. 5, a prezentaciju objekta  poveravamo našim najstručnijim menadžerima prodaje. Naši klijenti za vreme prezentacije imaju ugodan boravak u našoj kompaniji uz potpunu posvećenost naših zaposlenih.

Optimizovanje transakcija i
Due Diligence

Naš tim advokata će se pobrinuti da kroz ovaj proces prođete bez poteškoća. Posebno vodimo računa da Vaše transakcije budu što manje opterećenje poreskim dažbinama.

Due diligence ili u prevodu dužna pažnja, predstavlja izraz koji se u anglo saksonskom govornom području odakle i potiče, a koristi se za sve vrste dubinske analize. Trenutno se najviše koristi za sveobuhvatnu analizu privrednog društva ili projekta koje je predmet određene transakcije.

Karakteristično je to da opšteprihvaćena i standardna pravna definicija due diligence ne postoji. Pravnici bi to najčešće definisali kao proces ispitivanja i istraživanja od strane potencijalnog kupca kojim bi se potvrdilo da kupac kupuje upravo ono što misli da kupuje.

Postoje različite vrste due diligence izveštaja kao što su:

  • Pravni due diligence;
  • Finansijski due diligence;
  • Tehnički due diligence;
  • Komercijalni due diligence;
  • Urbanistički due diligence;
  • Poreski due diligence.

Trenutna korporativna praksa upućuje na to da due diligence predstavlja jedan od najvažnijih koraka koji se preduzimaju u procesu prodajne transakcije jednog privrednog društva, kojom se samo ugovaranje prodaje, procenjuje sa finansijskog, pravnog i tehničkog aspekta.

Njegovo sprovođenje je važno za privredno društvo, jer predstavlja sigurnosni proces kojim se izbegava mogućnost dezinformisanja investitora.

Inspekcijski nadzor

Naši partneri od nas dobijaju potpunu pravnu podršku kada je upitanju inspekcijski nadzor kod projekata novogradnje.

Podrška podrazumeva pripremu investitora za inspekcijski nadzor koji vrši državni organ.

Upoznavanje sa pravnim procedurama i regulativama, zastupanjem u postupku otklanjanja neispravnosti u slučaju notifikacija inspektora da je učinjena neispravnost u smislu nepoštovanja bezbednosti na gradilištu ili da radovi nisu izvođeni u skladu sa projektnom i građevinskom dokumentacijom ili urbanističkim uslovima, itd.

Upravljanje Real Estate projektima

Da bismo kvalitetno upravljali Real Estate projektima moramo da poznajemo svoje vlastite kapacitete i snage da bismo odgovorili na specifične zahteve tržišta. Praćenje konkurencije, planove razvoja svoga grada, intezivno praćenje tržišnih kretanja su od esencijalnog značaja za dobro upravljanje projektima.

Potrebno je prepoznati  trendove i nove potrebe stanovništva i reagovati po mogućstvu odmah. Potrebno je biti inovativan i prediktivno razmišljati u eksponecijalnim vremenima kada su promene svakodnevne. Pored svega navedenog, potrebno je znanje i bogato iskustvo kako bismo izbegli nepotrebne troškove.

Upravljanje nepokretnostima i održavanje objekata

Održavanje objekata (Facility Management) je koncept upravljanja izgrađenim okruženjem, sa ciljem da se obezbedi nesmetano funkcionisanje i visok nivo sigurnosti u objektu.

Usluge održavanja objektaka obuhvataju:

Tehničko održavanje: staranje o besprekornom održavanju sistema nepohodnih za normalno funkcionisanje objekata; bezbedan i pouzdan računarski sistem upravljanja podacima; uređenje zelenih površina na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu objekta; usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije; upravljanja energijom i održivosti upravljanje sistemima za grejanje i hlađenje; održavanje liftova, eskalatora, električne i vodovodne instalacije; popravke i hitne intervencije; redovne kontrole i inspekcije.

Usluge održavanja higijene i čišćenja: servisiranje stambenih i poslovnih objekata i unutrašnje i spoljašnje čišćenje; održavanje bazena i spa centara; održavanje prilaza prohodnim u zimskoj sezoni; održavanje kanalizacionih veza; upravljanje otpadom.

Fizičko obezbeđenje: usluge video nadzora, alarma, recepcije i kućepazitelja.

Zaštita od požara: ažurno i stručno održavanje sistema za protivpožarnu zaštitu i evakuaciju od neželjenih slučaja.

Profesionalno upravljanje stambenim zgradama i poslovnim objektima je bazirana na individualnim zahtevima klijenata. Koristeći inovativna rešenja i veštine u upravljanju i održavanju nepokretnosti nastojimo da kroz uvođenje novih usluga i standarda, neprekidno radimo na unapređenju kvalitata urbanog načina života naših sugrađana.

Dobro upravljanje održavanjem će obezbediti da objekat bude u punom sjaju i posle višegodišnje eksploatacije.

Upravljanje zakupom

Upravljanje zakupom je možda najinteresantniji segment investiranja u nepokretnosti. Nepravedno je zapostavljen, a vlasnicima objekta samo rentiranje zadaje mnogo muke, dok ne dođu do poželjnih  zakupaca koji će dugoročno zakupiti njihovu nepokretnost, čime će vlasnici akumulirati prihod od rente.

Prihod od zakupa štiti vrednost Vaše nekretnine i amortizuje tekuće troškove iste.

Investitori nam se često obraćaju da umesto njih brinemo o njihovim nepokretnostima kroz upravljanje zakupom što mi sa zadovoljstvom prihvatamo i jako brzo realizujemo.

Istraživanje tržišta nepokretnosti

Svako istraživanje tržišta za nas predstavlja neophodnost. Na podlozi tih činjenica mi smo u mogućnosti da damo prave savete. U kombinaciji sa znanjem o pravnim formama i finansijskim konstrukcijama, svakodnevna prisutnost na terenu čini naša istraživanja neophodnim za donošenje pravilnih odluka u oblasti ulaganja kapitala u nepokretnosti.

Procene i optimizacija vrednosti projekata

Da bi se pravilno procenila vrednost nepokretnosti neophodno razumevanje čitavog spektra ekonomskih i urbanističkih okolnosti. Procenu vrednosti vrše ovlašćeni i licencirani procenitelji koji garantuju objektivnost procene.

Zahvaljujući tome što savetuje i prodavce i kupce, MAGNAT Real Estate Investments poseduje široku perspektivu tržišta nepokretnostiu u Srbiji zbog čega možemo ponuditi najbolje moguće rešenje i vlasnicima nepokretnosti i investitorima koji su zainteresovani za imovinsko ulaganje.

Kada to udružimo sa neprekidnim i dubinskim istraživanjem tržišta, mi predviđamo svetske trendove i uspešno upravljamo kapitalom, zbog čega su naši Real Estate konsultanti zadobili poverenje hiljada naših sugrađana i uselili stotine beogradskih porodica u svoje nove domove.

Uređivanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu

Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu za izgradnju i stvaranje urbanističko-administrativnih pretpostavki za izgradnju objekata, predstavljaju jedno od najznačajnijih i istovremeno najkompleksnijih pitanja za građane i investitore koji ulažu finansijska sredstva na teritoriji Republike Srbije.

Razlozi za ovo su brojni, među kojima: postojanje specifičnog prava korišćenja na građevinskom zemljištu uz upis prava svojine u korist Republike Srbije ili jedinice lokalne samouprave; nepreciznost katastarskih podataka u odnosu na identifikaciju zemljišta i objekata, namenu zemljišta, identitet upisanog titulara i vrstu prava na nepokretnostima; nekonzistentno uređen postupak konverzije prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu, koji je u poslednjoj deceniji dramatično smanjio obim investicija u Srbiji u odnosu na prethodni period; kompleksnost procedure, sporost i netransparentno postupanje nadležnih organa u postupku zoniranja i izdavanja urbanističkih i građevinskih saglasnosti i dozvola. Ipak, uprkos brojnim sistemskim problemima, investitori su zainteresovani za izgradnju u Republici Srbiji, u čemu im je neophodna visoko kvalitetna pravna podrška u svim fazama postupka, kako bi svi projektni zadaci bili blagovremeno okončani po planiranim fazama, što je od krucijalnog značaja u građevinskom sektoru.